กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

 

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์