ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

การรายงานตัวให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่บรรจุ ไปรายงานตัวภายในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่กองบริหารงานบุคคลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2