รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา (ตำแหน่งอาจารย์ , นักวิชาการศึกษา , นักตรวจสอบภายใน) ครั้งที่ 4/2565

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4 / 2565 (ตำแหน่งอาจารย์ , นักวิชาการศึกษา , นักตรวจสอบภายใน)