ข่าวรับสมัครงาน กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประกาศผลการคัดเลือก

ข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ครั้งที่ 8/2559 06 ธันวาคม 2559 563 ครั้ง
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2559 23 พฤศจิกายน 2559 1,023 ครั้ง
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 9/2559 23 พฤศจิกายน 2559 912 ครั้ง
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเมินความความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ครั้งที่ 7/2559 11 ตุลาคม 2559 601 ครั้ง
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2559 29 กันยายน 2559 973 ครั้ง
66 รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประเภทตำแหน่งผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ /2559 26 กันยายน 2559 980 ครั้ง
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเมินความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 6/2559 05 กันยายน 2559 895 ครั้ง
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 6/2559 25 สิงหาคม 2559 861 ครั้ง
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2559 ประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ครั้งที่ 5/2559 04 กรกฏาคม 2559 924 ครั้ง
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2559 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2559 22 มิถุนายน 2559 1,034 ครั้ง
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559 20 เมษายน 2559 626 ครั้ง
72 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559 18 เมษายน 2559 960 ครั้ง
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2559 18 เมษายน 2559 570 ครั้ง
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2559 26 มีนาคม 2559 556 ครั้ง