ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
121 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 06 กันยายน 2560 429 ครั้ง
122 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังฯ" 17 สิงหาคม 2560 1,006 ครั้ง
123 ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 554 ครั้ง
124 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังฯ" 10 สิงหาคม 2560 760 ครั้ง
125 ขยายระยะเวลาส่งข้อมูลวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานและประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานให้สูงขึ้น 27 กรกฏาคม 2560 965 ครั้ง
126 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (ฮีต เดือน 8) 26 กรกฏาคม 2560 525 ครั้ง
127 กองบริหารงานบุคคล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2559 15 กรกฏาคม 2560 796 ครั้ง
128 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 15 กรกฏาคม 2560 397 ครั้ง
129 ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 06 กรกฏาคม 2560 746 ครั้ง
130 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานและการเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 29 มิถุนายน 2560 995 ครั้ง
131 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการจัดการความรู้ "แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม" ณ โรงแรมรัตนปุระ รีสอร์ท แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี 27 พฤษภาคม 2560 806 ครั้ง
132 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำร่างแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนาบุคลากร 20 เมษายน 2560 658 ครั้ง
133 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช 11 เมษายน 2560 489 ครั้ง
134 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์สมาน เสรีชัยกุล 11 เมษายน 2560 517 ครั้ง
135 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทำร่างแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนาบุคลากร 11 เมษายน 2560 643 ครั้ง
136 กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม 07 เมษายน 2560 1,158 ครั้ง
137 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 17 กุมภาพันธ์ 2560 778 ครั้ง
138 กองบริหารงานบุคคลเข้าร่วมโครงการมหาวิทยราชภัฏอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17 กุมภาพันธ์ 2560 1,079 ครั้ง
139 การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 กุมภาพันธ์ 2560 796 ครั้ง
140 การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 02 กุมภาพันธ์ 2560 366 ครั้ง
141 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 24 มกราคม 2560 434 ครั้ง
142 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 10 กุมภาพันธ์ 2560 528 ครั้ง
143 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรบรรยายการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและการวิเคราะห์ค่างานสายสนับสนุน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 29 พฤศจิกายน 2559 1,145 ครั้ง
144 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา 06 ธันวาคม 2559 599 ครั้ง
145 กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานมหกรรมมวยโลก รวมน้ำใจ 92 ปีราชภัฏมหาสารคามเพื่อศิษย์ ศึกปูนอินทรี สะท้านโลก 25 พฤศจิกายน 2559 1,038 ครั้ง
146 กองบริหารงานบุคคลร่วมกิจกรรม <strong>รวมพลังแห่งความภักดี</strong> 22 พฤศจิกายน 2559 1,031 ครั้ง
147 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2559 11 พฤศจิกายน 2559 811 ครั้ง
148 กองบริหารงานบุคคลร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 ตุลาคม 2559 787 ครั้ง
149 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2559 19 ตุลาคม 2559 511 ครั้ง
150 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2559 22 กันยายน 2559 917 ครั้ง