ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ที่ผ่านมา
# เรื่อง วันที่ประกาศ เปิดอ่าน
151 กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2560 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม 07 เมษายน 2560 1,223 ครั้ง
152 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 17 กุมภาพันธ์ 2560 851 ครั้ง
153 กองบริหารงานบุคคลเข้าร่วมโครงการมหาวิทยราชภัฏอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17 กุมภาพันธ์ 2560 1,148 ครั้ง
154 การประชุมคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 15 กุมภาพันธ์ 2560 873 ครั้ง
155 การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 02 กุมภาพันธ์ 2560 430 ครั้ง
156 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 24 มกราคม 2560 496 ครั้ง
157 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 10 กุมภาพันธ์ 2560 590 ครั้ง
158 ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากรบรรยายการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและการวิเคราะห์ค่างานสายสนับสนุน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 29 พฤศจิกายน 2559 1,209 ครั้ง
159 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา 06 ธันวาคม 2559 669 ครั้ง
160 กองบริหารงานบุคคล ร่วมงานมหกรรมมวยโลก รวมน้ำใจ 92 ปีราชภัฏมหาสารคามเพื่อศิษย์ ศึกปูนอินทรี สะท้านโลก 25 พฤศจิกายน 2559 1,168 ครั้ง
161 กองบริหารงานบุคคลร่วมกิจกรรม <strong>รวมพลังแห่งความภักดี</strong> 22 พฤศจิกายน 2559 1,102 ครั้ง
162 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2559 11 พฤศจิกายน 2559 879 ครั้ง
163 กองบริหารงานบุคคลร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20 ตุลาคม 2559 862 ครั้ง
164 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2559 19 ตุลาคม 2559 580 ครั้ง
165 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2559 22 กันยายน 2559 997 ครั้ง
166 การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2559 22 กันยายน 2559 719 ครั้ง
167 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 26 สิงหาคม 2559 696 ครั้ง
168 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 18 สิงหาคม 2559 709 ครั้ง
169 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการ 18 สิงหาคม 2559 728 ครั้ง
170 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศิลปะการประสานงานแบบสามร้อยหกสิบองศา 16 สิงหาคม 2559 497 ครั้ง
171 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการวางแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ 16 สิงหาคม 2559 768 ครั้ง
172 ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด 16 สิงหาคม 2559 987 ครั้ง
173 ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 16 สิงหาคม 2559 1,167 ครั้ง
174 ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 16 สิงหาคม 2559 461 ครั้ง
175 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสายสนับสนุนวิชาการ สู่งานวิจัย 15 สิงหาคม 2559 833 ครั้ง
176 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2558 14 กรกฏาคม 2559 707 ครั้ง
177 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2559 09 สิงหาคม 2559 866 ครั้ง
178 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 30 กรกฏาคม 2559 417 ครั้ง
179 การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2559 25 กรกฏาคม 2559 533 ครั้ง
180 อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณย่าหนูถ่าย อุบลเลิศ มารดา ผศ.ดร.วรวรรณ อุบลเลิศ 28 มิถุนายน 2559 721 ครั้ง