กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำถามที่พบบ่อย
หากต้องการขอหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องทำอย่างไรและสามารถดำเนินการได้ที่ใด?
หากบุคลากรท่านใดต้องการขอหนังสือรับรองเดือนเงิน จะต้องเข้ามาเขียนใบคำร้องด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 15 ชั้น 2 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา) หรือ ท่านสามารถกรอกใบคำร้องหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ ได้ผ่าน URL https://certi.rmu.ac.th/
หากบุคลากรต้องการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำอย่างไร?
สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ URL http://doc.rmu.ac.th/DocClient/
หากต้องการใช้ Office 365 ต้องทำอย่างไร?
หากนักศึกษาหรืออาจารย์ มีความต้องการใช้ Office 365 ของ มหาวิทยาลัยฯ ให้ทำการลงทะเบียนผ่าน ลิงค์ นี้ได้เลยครับ สมัครใช้งานอีเมลมหาวิทยาลัยฯ
หากต้องการระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องไปหาจากที่ใด?
สามารถเข้าศึกษาและดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯได้ผ่าน เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล เมนู ระเบียบและข้อบังคับ